กลับไปหน้าที่แล้ว

ประจำปี ๒๕๕๘
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘* ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘**
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่องเด่น คือ การรับนิสิตเข้าศึกษา/คุณภาพการศึกษา* เรื่องเด่น คือ กรรมการสรรหาอธิกรบดี**
ดูย้อนปีอื่นๆ คลิกที่นี่  
หากท่านต้องการดูฉบับเต็ม ดาวน์โหลดที่เว็บงานการประชุม มมส
หากท่านต้องการดูฉบับเต็ม ดาวน์โหลดที่เว็บงานการประชุม มมส
ประจำปี ๒๕๕๗
ประจำปี ๒๕๕๖
ประจำปี ๒๕๕๕
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗* ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕*/**
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗* ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖* ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕*
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องเด่น คือ การตรวจสอบ Plagialism* ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕*
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗   เรื่องเด่น คือ การเพิ่มเงินให้พนักงานมหาวิทยาลัย*
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗   เรื่องเด่น คือ ตำแหน่งทางวิชาการ**
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗**    
เรื่องเด่น คือ การเผยแพร่ผลงาน กรณีขอศาสตราจารย์*    
เรื่องเด่น คือ การแพ้คดี มมส. ต้องจ่าย 508 ล้าน**    
หากท่านต้องการดูฉบับเต็ม ดาวน์โหลดที่เว็บงานการประชุม มมส  
     
     
     

 

counter