ตลาดข้าวโลกประกาศจุดยืน “ไม่เอา” จีเอ็มโอ กรีนพีซผนึกกำลังสมาคมผู้ส่งออกข้าวและเกษตรกรย้ำ “ประเทศไทยต้องปลอดจีเอ็มโอ” (2007)
ยุทธศาสตร์ข้าว ยุทธศาสตร์เพื่อใคร ? โรงสี-ผู้ส่งออก สะท้อนความกังวลต่อนโยบายรัฐ
การสร้างคุณค่า ข้าวไทย ด้วยนวัตกรรมง่ายๆ
ในหลวง ทรงย้ำกินข้าวนึกถึงชาวนา ทรงห่วงคน ไทยลืมจิตวิญญาณ
สำนักงานข้าวแห่งชาติ บนทางเลือกที่สับสน
หวั่นGMOsกระทบ‘หอมมะลิ’ร้องรบ.ใหม่คงนโยบาย‘ไทยไร้จีเอ็มโอ’
 
 
 
 
 
Last update : 27-Jul-2014